HALLGATTASSÉK MEG A MÁSIK FÉL IS...


Vetési Imre

Főszerkesztő Úr részére
Dunakanyar Régió
Közéleti Újság
Szerkesztősége


Tisztelt Főszerkesztő Úr!

A Dunakanyar Régió július 17-i számában Göd polgármestere, Szegedi Sándor Gödiek párbeszéde a város jövőjéről címen háromhasábos, fizetett reklámcikket jelentetett meg. E cikkben a következő sorok szerepelnek (harmadik hasáb legfelül):

"Ezek az emberek, akik most fennhangon tiltakoznak, valamennyien a politikai érdekeik szerint cselekednek.
- Minden vélemény mögött politikai érdek, szándék húzódik meg?
- Én, aki naponta részese vagyok ezeknek a fórumoknak, konzultációknak, egyértelműen érzékelem, hogy a MIÉP helyi csoportjának politikai ambíciói húzódnak meg a kinyilatkoztatások mögött."


Kérem Tisztelt Főszerkesztő Urat, tegye lehetővé lapja következő számában az alábbi reagálás megjelentetését.

Köszönettel,

Bódi Zita                   
a MIÉP gödi szervezetének elnöke


Szegedi Sándor polgármester úr téved, amikor úgy véli, hogy valamennyi, a Samsung gödi beruházásával kapcsolatos aggály, kérdés csupán a MIÉP gödi szervezete részéről vetődött volna fel. Tévedését egyértelműen bizonyította a június 8-i lakossági fórum, ahol a legkülönfélébb, pártokon kívül álló vagy egyéb pártokhoz - nem a MIÉP-hez - tartozó helyi lakosok is szép számmal megfogalmazták kételyeiket.

A MIÉP gödi szervezete nem ellenzi önmagában a Samsung munkahelyteremtő beruházását, csupán arra a kérdésre vár választ, hogy vajon milyen konkrét, kézzel fogható előnyökkel számolt a város vezetése, amikor tíz évre mentességet biztosított az iparűzési adó alól a dél-koreai nagyvállalatnak. Erre a kérdésre azonban mindezidáig elfogadható választ nem kaptunk, polgármester úr érvei ugyanis véleményünk szerint nem megalapozottak, cáfolhatóak.

Polgármester Úr
fizetett reklámcikkében állítja: "A Samsung már most, a letelepedéstől kezdődően ingatlan- és súlyadót fizet a város kasszájába". Saját számításai szerint ez évi 20-25 millió forintot tesz ki - ugyancsak a polgármester úr mondotta a márciusi közmeghallgatáson, hogy ennyibe kerül egy, azaz 1 kilométernyi aszfaltozott út megépítése. Vajon mennyi aszfaltozott út épülhetne az elengedett iparűzési adóból?

Polgármester úr állítja: "Tíz év múlva pedig nem több tízmilliót, hanem nagyságrendekkel többet fizet." Ezzel szemben a hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy a multinacionális nagyvállalatok az adókedvezmény lejárta után felszámolják a gyárat. A Samsung esetében sincs arra garancia, hogy nem ez fog történni, annál is inkább, mert az itt gyártandó termékei (pl. plazmaképcső) addigra elavulnak és eladhatatlanná válnak a piacon.

"A Samsung jelenléte két-három kisebb vállalkozást, beszállítót vonzhat Gödre" - írja Szegedi úr. A tapasztalatok szerint a multinacionális nagyvállalatok valójában tönkreteszik a helyi kisebb-nagyobb vállalkozásokat, ugyanis elszívják tőlük a munkaerőt. Két-három idetelepülő kisebb vállalkozásért cserébe túl nagy ár tönkremenni hagyni a helybélieket.

"Ha a mérnök, a szakmunkások, vagy egy portás itt talál munkát, akkor majd nem ingázik naponta több órát, hogy el tudja tartani a családját" - állítja a polgármester úr, igazolni kívánva ezzel azt a kétségkívül pozitív tényt, hogy a Samsung munkahelyet teremt Gödön.

Arra azonban nem tér ki, hogy a nagyvállalat összesen 3600 dolgozót kíván majd foglalkoztatni, akik az ország legkülönfélébb részéről érkeznek majd s közülük sokan valószínűleg Gödön kívánnak majd letelepedni, közel a munkahelyhez. Hiába kérdeztük, nem kaptunk arra választ: vajon oktatási, szociális, egészségügyi és egyéb intézményekkel felkészült, fel képes-e készülni a város az ő és családjuk, gyermekeik befogadására - tudvalévő, hogy idén szeptembertől a felsőgödi általános iskolában az alagsorban kell tantermet kialakítani, mert nincs máshol hely az első osztályos gyermekek számára.

A MIÉP gödi szervezete és más helyi civil szervezetek, magánemberek csupán e kérdésekre vártak volna megnyugtató választ a polgármester úrtól. Annyiban igaza van polgármester úrnak, hogy valóban politikai érdekeink szerint cselekedtünk, amikor kifejeztük ellenvéleményünket - a szó szoros, eredeti értelmében a város közügyeivel való törődés vezetett bennünket.

Bódi Zita                   
a MIÉP gödi szervezetének elnöke